Monday, June 26, 2017

Conference on Catalan self-translation

Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana

IV Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola Universitat Pompeu Fabra Barcelona, 6 de juliol de 2017. Organitza: TRILCAT

09.30 Inauguració i benvinguda
10.00 Xosé Manuel Dasilva (UVIGO): Bilingüismo literario y autotraducción en Galicia
10.45 Pausa-cafè
11.15 Elizabete Manterola (UPV/EHU): Marcados por la diglosia: los retos de la literatura vasca actual
11.45 Josep Miquel Ramis (UB): Tipologia d’autotraductors i autotraduccions en la literatura catalana
12.15 Marta Marfany (UPF): Martí de Riquer, home de lletres entre dues cultures
12.45 José Francisco Ruiz Casanova (UPF): La curiosa y paradójica –o no– historia de la traducción entre las lenguas castellana y catalana
13.15 Col·loqui sobre la sessió del matí

Tarda
16.00 Enric Gallén (UPF): Autors bilingües en el teatre català
16.30 Albert Rossich (UdG): Català vs. castellà a les revistes infantils de Catalunya; traduccions, dobles versions, encobriments
17.00 Pausa-cafè
17.15 Lucía Azpeitia (UPF): Agustí Bartra: els paratextos bibliogràfics a l’obra en català i castellà
17.45 Cristina Badosa (UPVD): Josep Pla: la prosa en castellà. Llengua de supervivència i llengua de creació
18.15 Lluís Maria Todó (UPF): Pange lingua
19.00 Clausura

For more information please click here

No comments: